Karaoke

Det är som en regel,
Börja framför sin spegel,
Sätta på maskinen och sjung,
Lev ut medan ni är ung!
Vi sjunger upp klockan 21.30 för en pangkväll!

Leave a Comment