Måndagsklubb

Över att vi er har glädjer oss
Vi tycker ni är helt underbara förstås
I alla lägen vi kan räkna med er
En riktigt bra måndagsklubb vi nu er ger